phone 088 - 05 99 777 email contact opnemen info support account_circle direct inloggen

Update Werkplanner 3.5

Afgelopen vrijdag heeft Werkplanner een update gehad. Hierin zijn een aantal bugs m.b.t. de koppeling met LAVS opgelost en is de machinist als bezoekersrol toegevoegd. Hierbij een toelichting van de aanpassingen:

Koppeling LAVS

Opdrachten niet volledig geimporteerd

Sommige opdrachten uit LAVS werden niet volledig geïmporteerd. De objecten en bronnen werden niet meegenomen. Dit bleek te zijn ontstaan na een wijziging van LAVS. We hebben de import aangepast, zodat deze opdrachten voortaan wel juist geïmporteerd worden.

Inventarisatierapport niet als bijlage

In sommige gevallen komt het inventarisatierapport niet mee bij het importeren van een opdracht. Dit blijkt te komen omdat LAVS het inventarisatierapport soms bij meerdere verwijderopdrachten op een ander niveau opslaat en niet aanbied bij het ophalen van de gegevens door Werkplanner. We hebben dit probleem aangegeven bij LAVS en ze gaan hiernaar kijken.

Meerdere inventarisatierapporten binnen een verwijderopdracht

Indien er binnen een verwijderopdracht meerdere inventarisatierapporten zijn opgeslagen, werd er nu maar één inventarisatierapport geïmporteerd in Werkplanner. We hebben dit aangepast en nu worden alle inventarisatierapporten die aan een verwijderopdracht zijn gekoppeld geïmporteerd. Helaas geeft het LAVS niet aan welk inventarisatierapport bij welke bron hoort, dus dit kunnen wij binnen Werkplanner niet juist koppelen. Bij meerdere geïmporteerde inventarisatierapporten geeft Werkplanner de volgende melding:

Onder de tab bronnen kan de koppeling tussen de bron en het inventarisatierapport gelegd worden:

Zodra de tab bronnen is opgeslagen verdwijnt de melding bovenin het scherm.

Hoeveelheden worden niet correct geïmporteerd

In sommige gevallen werd de hoeveelheid van de bron niet correct overgenomen. Dit is aangepast en zou nu correct moeten verlopen.

Bezoekersrol Machinist

We hebben een nieuwe bezoekersrol toegevoegd, de machinist. Voorheen moest de machinist als medewerker aangemaakt worden, om de machinist te laten tekenen voor het machinistenprotocol. Dit kan nu ook door het toevoegen van de machinist als bezoeker.

Heeft u vragen of opmerkingen? Vul het contactformulier in. 5 maart 2020