phone 088 - 05 99 777 email contact opnemen info support account_circle direct inloggen

Update Werkplanner 4.0

Donderdag 5 maart 2020 heeft Werkplanner een update gekregen. De volgende verbeterpunten zijn doorgevoerd.

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan een sloopmodule. Daarnaast zijn ook aan de asbestmodule behoorlijk wat verbeterpunten doorgevoerd. Hieronder volgt een uitwerking welke dit zijn.

Sloopmodule

Werkplanner is op de achtergrond grootschalig aangepast en heeft nu de mogelijkheid om naast asbest- nu ook sloopprojecten uit te voeren. De komende weken worden hier nog enkele verbeteringen en functionaliteiten aan toegevoegd en dan wordt het voor geïnteresseerden mogelijk deze module in de praktijk te testen!

De sloopmodule maakt het mogelijk een sloopplan te maken en uit te voeren wat voldoet aan de BRL SVMS-007.

De sloopmodule lijkt erg op de asbestmodule en heeft onder andere de volgende functionaliteit:

  • Inschatten van vrijkomende materialen en het registeren van de daadwerkelijke aantallen, met een koppeling naar de gemaakte afspraken met de verwerker
  • Het beschrijven van fasen en het maken van een planning voor het uit te voeren project
  • Maken van een PRIE
  • Maken van de benodigde checklists
  • Voorman-module, waarin de voorman registraties kan doen

Ook maken we een versie voor sloopbedrijven die niet gecertificeerd zijn, maar wel graag digitaal de sloopprojecten willen verwerken.

Asbestmodule

Ook aan de asbestmodule zijn diverse verbeteringen doorgevoerd. Enkele weken geleden is met een aantal gebruikers gebrainstormd over doorontwikkeling en verbeterpunten voor de asbestmodule.

De bevindingen daarvan worden op dit moment nader uitgewerkt. Een belangrijke aanpassing zal betrekking hebben op het beter kunnen inrichten van werkgebieden en controles daarop. De uitwerking daarvan volgt binnenkort.

Maar vooruitlopend daarop zijn diverse wensen al in deze update verwerkt. De volgende punten zijn vanaf maandag beschikbaar:

Indexschermen

Binnen Werkplanner zijn er diverse overzichtsschermen voor partijen, medewerkers, apparatuur en documenten. Voorheen kon binnen deze overzichten gefilterd worden middels knoppen. Vooral binnen de tab apparatuur konden dit heel veel knoppen worden (bij veel apparatuurgroepen). We hebben deze schermen aangepast met nieuwere technieken.

Apparatuur
Als de tab apparatuur wordt geopend is standaard alle apparatuur zichtbaar. Middels de keuzelijst kan gefilterd worden op een apparatuurgroep. Daarnaast is aan de kolommen ‘Naam’ en ‘Serienummer’ een zoekmogelijkheid toegevoegd (zie 1 in afbeelding). Binnen de kolom ‘Volgende keuring’ kan daarnaast gefilterd worden op apparatuur die aandacht nodig heeft (zie 2 in afbeelding).

Medewerkers
De inhoud van de tab medewerkers is aangepast. Het is nu inzichtelijk welke medewerker een licentie voor Werkplanner heeft en welke rol hij heeft. Daarnaast is het emailadres zichtbaar gemaakt.

Project
Binnen een project zijn ook nieuwe zoekmogelijkheden toegevoegd:

Tab documenten
Zoekmogelijkheid op de kolom ‘Type’ en ‘Omschrijving’.

Tab apparatuur
Het serienummer van het apparaat is zichtbaar gemaakt om beter onderscheid te kunnen maken tussen apparaten. Daarnaast is er een zoekfunctie toegevoegd waarmee snel binnen alle apparatuur gezocht kan worden. Er kan gezocht worden op naam, omschrijving en serienummer.

Blootstellingsuren achteraf corrigeren

Een grote wens van veel gebruikers is het achteraf corrigeren van een shift die open is blijven staan. We hebben dit mogelijk gemaakt.

De werkvoorbereider kan binnen een project onder de tab blootstellingsuren bestaande shifts afsluiten en uren corrigeren. Een volledig nieuwe shift kan niet worden toegevoegd.

Nieuwe kalender voor toevoegen van datum en tijd

Aan alle datumvelden in Werkplanner is een nieuwe kalender toegevoegd. Door op de maand of het jaar te klikken kan ook een datum in de toekomst makkelijk worden toegevoegd.

Documenttypen

De volgende project documenttypen zijn toegevoegd:

  • Begeleide biljet
  • Afvalstroomnummer

Menubalk links scrolt mee

De menubalk aan de linkerkant bleef bij lange schermen (zoals het werkplan) niet staan. Je moest dan eerst weer helemaal naar boven scrollen. We hebben ervoor gezorgd dat deze in beeld blijft staan.

Link naar de kennisbank

De kennisbank is nu direct vanuit Werkplanner toegankelijk.

Aan de kennisbank wordt informatie, tips en uitleg toegevoegd. Deze wordt doorlopend voorzien van nieuwe artikelen.

Heeft u vragen of opmerkingen? Vul het contactformulier in. 5 maart 2020