phone 088 - 05 99 777 email contact opnemen info support account_circle direct inloggen

Koppeling ODR in de praktijk

Moderne onderdrukregistratieapparatuur (ODR) is steeds vaker ‘connected’. Onderdruk wordt automatisch geregistreerd en online verzameld in het systeem van de leverancier.

Binnen Werkplanner is het mogelijk om een koppeling te maken met de platformen van de ODR-leveranciers. De periodieke registratie van onderdruk wordt dan automatisch verwerkt bij het juiste project in Werkplanner.

Vanuit de praktijk gaat dat als volgt in zijn werk:

Koppelen met leverancier

Als een gebruiker van Werkplanner onderdrukregistratie automatisch wil laten doorgeven aan projecten, dient hij bij de instellingen aan te geven dat hij gebruik wil maken van de ODR-koppeling. Dit kan per leverancier van ODR-apparatuur ingesteld worden.

Door de koppeling in te schakelen, gaat de gebruiker akkoord met het volgende:

‘Deze leveranciers hebben een online koppeling met Werkplanner en krijgen hierbij toestemming om basisgegevens op te vragen van onze apparatuur en projecten. Hierdoor kunnen zij automatisch onderdrukregistratie verwerken in projecten met containments.’

Project koppelen ODR

De leverancier van de ODR kan via de koppeling een overzicht van actuele projecten van de betreffende saneerder oproepen. Deze projectgegevens kunnen vervolgens beschikbaar gemaakt worden op de ODR – zodat de DTA ter plaatse alleen nog hoeft te selecteren op welk project / containment hij de betreffende ODR op dat moment gaat gebruiken.

Apparaat selecteren binnen Werkplanner

Binnen Werkplanner heeft de saneerder al zijn apparatuur gedocumenteerd. De volgende gegevens zijn opgeslagen:

ODR selecteren binnen project

De DTA heeft in zijn omgeving een overzicht van alle apparatuur. Hij selecteert de ODR die hij gaat inzetten binnen het project. Op deze manier is op twee vlakken gecontroleerd dat de juiste ODR binnen het juiste project is geselecteerd.

Onderdruk registeren

Voor de DTA zijn de geselecteerde onderdrukregistraties zichtbaar op de project-tab “Blootstellingsuren” die hij de hele dag open heeft staan. Hierin kan hij de ODR starten en stoppen. En vanuit hier kan de onderdruk handmatig geregistreerd worden.

Met het activeren van de ODR-koppeling wordt dit vervolgens automatisch gedaan. Het voorstel is dat vanaf het startmoment elk uur de onderdruk geregistreerd wordt.

Log bij afwijkingen onderdruk

Bij afwijkingen/ storingen kan de DTA een log aanmaken, waarin hij omschrijft wat er gebeurt is en hoe hij heeft gehandeld.

Logboek

Alle registraties die worden ingevoerd zijn zichtbaar in het logboek van de DTA.

Dagoverzicht onderdrukregistraties in PDF-rapport

Aan het einde van een project/dag voegt de werkvoorbereider of DTA een PDF toe met een overzicht van de totale onderdruk.

De ODR-koppeling maakt het leveranciers mogelijk dit ook automatisch door te sturen per project/dag.

Heeft u vragen of opmerkingen? Vul het contactformulier in. 6 november 2020