phone 088 - 05 99 777 email contact opnemen info support account_circle direct inloggen

Ophalen/herstellen instellingsteksten

Bij aanvang van het werken met Werkplanner is door SGI Compliance een set standaardteksten klaargezet. Vervolgens kan iedere klant deze naar eigen inzicht aanvullen en aanpassen.

Wijzigingen in wetgeving hebben soms tot gevolg dat de inhoud van teksten daar op aangepast dient te worden. SGI Compliance adviseert u in dat geval welke teksten het betreft. De teksten worden door SGI Compliance niet actief bijgewerkt omdat teksten door u wellicht zijn aangepast.

Bij de verschillende soorten standaardteksten die beheerd kunnen worden onder Instellingen, zijn functies toegevoegd waarmee teksten teruggezet kunnen worden naar de beginstand, en waarmee ontbrekende teksten kunnen worden aangevuld.

1. Nieuwe teksten ophalen
Er wordt gekeken of SGI Compiance nieuwe teksten heeft die nog niet in uw database bestaan. Deze worden vervolgens toegevoegd aan uw database.

2. Herstel teksten
De bestaande teksten worden tussen uw database en die van SGI Compliance vergeleken en indien deze afwijken wordt de tekst van SGI Compliance overgenomen.

Dit kunt u naar keuze laten toepassen op alle standaardteksten, maar binnen het onder deel teksten bij rapporten is de knop ook beschikbaar per individuele tekst – het herstelt dan alleen die tekst. 

Naast deze nieuwe knoppen kende we al knoppen:

3. Tekst toevoegen
Een volledig nieuwe tekst toevoegen.

4. Waardes uitklappen
Binnen het totaaloverzicht wordt nu maar één regel getoond, als wordt gekozen voor waardes uitklappen zijn de volledig teksten zichtbaar.

SGI Compliance verwijdert of update nooit door uzelf aangemaakte teksten, zoals bij teksten bij risicoinventarisatie, teksten bij bronnen (asbest) en teksten bij fasering (sloop).

Heeft u vragen of opmerkingen? Vul het contactformulier in. 29 maart 2021