phone 088 - 05 99 777 email contact opnemen info support account_circle direct inloggen

Sloop project toevoegen

Nadat Werkplanner is ingericht (lees dit artikel voor de inrichting). Dan kan een sloopproject worden aangemaakt.

Kies voor de tab projecten:

Statussen van een project

Een project doorloopt een aantal stappen:

 • Alle: Een overzicht van alle projecten.
 • Te melden: Een project is aangemeld, maar nog niet gemeld bij de gemeente.
 • Ingepland: Project staat klaar om te starten, is gemeld bij de gemeente en de voorman kan het project al inzien.
 • Lopend: Het project loopt en is zichtbaar voor de voorman
 • Af te melden: Het project is afgerond en kan nog worden nagekeken door de werkvoorbereider die het project kan afmelden.
 • Afgehandeld: Een overzicht van alle projecten die zijn afgehandeld
 • Begleidingsbrief (voor sloop): Een overzicht van alle projecten waarvan nog niet alle begeleidingsbrieven zijn ingevoerd.

Klik hier voor een toelichting op de filter, sorteer en zoek mogelijkheden.

Nieuw project toevoegen

Kies voor projecten/ sloopproject toevoegen. Er zijn twee opties om een project te starten:

 1. Nieuw sloopproject toevoegen: Het project kan volledig opnieuw aangemaakt worden
 2. Sloopproject toevoegen vanuit een asbestproject: Als ook gebruik wordt gemaakt van de asbestmodule, kan een sloopproject aangemaakt worden vanuit een asbestproject. De basisgegevens van het asbestproject worden al ingevuld en het inventarisatierapport en de asbestvrijgave worden continue gesynchroniseerd.
Basisgegevens

Allereerst moeten de basisgegevens van het project toegevoegd worden:

 • Referentie: Eigen projectnummer
 • Omschrijving: Korte toelichting van het project
 • Contactpersoon op locatie: (niet verplicht) moet de voorman zich specifiek bij iemand melden?
 • Opmerking voorman: Korte toelichting op het project, zaken die niet vergeten moeten worden.

Na het toevoegen van het project, verschijnt er een menu aan de linkerkant van het scherm, deze moet stapsgewijs doorlopen worden.

Objecten

Het adres (of de adressen) van de projectlocatie

Betrokken partijen

De benodigde partijen zijn als blauwe melding bovenaan het scherm toegevoegd. Daarnaast kunnen alle partijen die van belang zijn om aan het sloopplan toe te voegen toegevoegd worden.

Klik hier voor een toelichting van het toevoegen van een nieuwe partij, ook wordt hier uitgelegd hoe partijen standaard aan een project kunnen worden toegevoegd, zoals bijvoorbeeld de CI.

Verantwoordelijken

Onder de tab verantwoordelijke wordt de toegang tot het project voor de voorman geregeld, maar ook wordt hier de interne projectorganisatie gemaakt. Het toevoegen van gebruikers en gebruikersrollen wordt hier omschreven. Ook is het mogelijk om standaard medewerkers aan een sloopproject toe te voegen. Denk hierbij aan directie of de KAM coördinator.

Voorman toegang geven
Door de uitvoerende voorman toe te voegen aan het project heeft hij toegang tot het project zodra het project de status ingepland of lopend heeft. De toegevoegde voorman moet wel een licentie tot Werkplanner hebben.

Documenten

Onder de tab documenten kunnen de documenten toegevoegd worden die van belang zijn voor het project en die op de projectlocatie aanwezig dienen te zijn. De tab documenten is voor de werkvoorbereider ook een checklist. Alle mogelijke vergunningen/rapporten zijn als blauwe melding toegevoegd. Als een vergunning niet noodzakelijk is, kan deze worden weg geklikt middels het kruisje. In het logboek verschijnt hierna de melding dat de vergunning niet van toepassing is.

 1. Blauwe melding kan weg geklikt worden.
 2. Mogelijkheid om het volledig (ingevulde) projectdossier te downloaden als zip bestand.
 3. Nieuw document toevoegen, keuze uit diverse documentsoorten. Indien wordt gekozen voor de documentsoort bijlagen, wordt het document als bijlage toegevoegd aan het werkplan.
Materialen

Onder de tab materialen kan de stoffeninventarisatie gemaakt worden. Hierbij een toelichting op dit onderdeel:

Klik hier voor een toelichting voor het toevoegen van productbladen/acceptatievoorwaarden.

Fasen

Onder de tab fasen worden de fasen beschreven waarbinnen het project wordt uitgevoerd. Daarnaast kan een planning worden gemaakt. Hierbij een toelichting van het toevoegen van fasen uit een project.

Schetsen

Heeft u vragen of opmerkingen? Vul het contactformulier in. 29 maart 2021